Jump to: Menu | Corpo | Pe

Buscador

máis opcións
menos opcións

Axenda

 1. Lu
 2. Ma
 3. Me
 4. Xo
 5. Ve
 6. Sa
 7. Do
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 1
 32. 2
 33. 3
 34. 4
 35. 5
Inicio > Oferta Educativa > Educación Secundaria    < volver

Educación Secundaria

Os alumnos de ESO atópanse nun momento importante do seu proceso educativo, polo que debemos colaborar no seu desenvolvemento e orientar a súa aprendizaxe, co obxectivo de conseguir neles unha maior autonomía, responsabilidade e conciencia social.

Os alumnos de ESO atópanse nun momento importante do seu proceso educativo, polo que debemos colaborar no seu desenvolvemento e orientar a súa aprendizaxe, co obxectivo de conseguir neles unha maior autonomía, responsabilidade e conciencia social.

Tanto o rendemento académico como o correcto comportamento no centro, serán normas básicas do Colexio.

Os alumnos de ESO tamén realizan actividades complementarias para a súa formación, dentro e fóra do centro, colaborando e participando en programas promovidos pola Xunta, Deputación ou Concello.

Aquí atopará o profesorado de Secundaria

 

1.- Coa finalidade de axudar a mellorar os resultados escolares daqueles alumnos que presentan algunhas dificultades na súa aprendizaxe, o centro imparte clases de apoio e reforzo gratuítas en horario diferente ao lectivo, que ofrece ao alumnado proposto polo centro e que sexa autorizado polas súas familias, unha atención persoal e individualizada que lles permita mellorar o seu rendemento escolar e acadar unha motivación positiva de cara ás súas aprendizaxes.

2.- Facemos constar que estas clases de apoio e reforzo non deben considerarse como clases particulares.

3.- Aos alumnos propostos polo centro se lles facilita dous impresos (aceptación ou renuncia) entregando debidamente cuberto e asinado o que corresponda.

4.- Nos próximos cursos estas clases de apoio de reforzo gratuítas comezarán a impartirse no mes de outubro.

5.- Impártense clases de apoio e reforzo das materias instrumentais (matemáticas, lingua castelá e lingua galega) e das materias de ciencias sociais e lingua inglesa.

6.- Impártense gratuitamente e coa finalidade de axudar a mellorar os resultados escolares daqueles alumnos que presenten algunhas dificultades na súa aprendizaxe.

7.- Os grupos deben estar constituídos por un número non inferior a 10 e non superior a 15 alumnos.

8.- Lévase control das faltas de asistencia. As familias xustificarán as faltas nun formulario proporcionado ao efecto. A xustificación das faltas de asistencia basearase na existencia de motivos obxectivos, debidamente concretados, especificados e aclarados, e non no mero coñecemento ou consentimento delas por parte dos pais ou titores. As reiteradas faltas de asistencia non xustificadas debidamente motivará a perda do dereito de asistir a estas clases de apoio e reforzo. Esta perda de dereito será comunicada á familia pola Dirección do centro.

9.- Durante todo o tempo de permanencia no centro os alumnos deben respectar as normas de convivencia e comportamento. De producirse comportamentos inadecuados os alumnos perderán o dereito de asistir a estas clases de apoio e reforzo. Esta perda de dereito será comunicada á familia pola Dirección do centro.

10.- Estas clases de apoio e reforzo gratuítas en horario diferente ao lectivo, son impartidas polo profesorado de Secundaria do centro e cóntase co servizo de transporte escolar e comedor.

Amosando do 1 ao 1 de 1
Reserva de praza

Pode interesarche...

 • Blogs escolares
 • Menu Comedor
 • Horario escolar
 • Calendario curso 2010/11
Logos institucionais